Zwijnaardsesteenweg 69000 Gent – T 09 222 91 67 – F 09 221 03 56 – boekhandel@walry.be

nieuw(s)

handboeken

het Europees Referentiekader (ER)

extra studiemateriaal


Zoek in de boekenlijst

Genoteerd

Noticias

¡A debate!

24/08/2013

A DebateA debate is een uiterst nuttig handboek dat beantwoordt aan de toenemende vraag van docenten Spaans naar authentiek materiaal om op gevorderd niveau de mondelinge vaardigheden te oefenen.

Het boek bestaat uit:

 • een selectie actuele interviews die kunnen gebruikt worden als leermateriaal en als authentieke voorbeelden van mondeling taalgebruik.
 • een repertoire aan communicatieve functies en strategieën voor de mondelinge expressie en interactie
 • een grote verscheidenheid aan activiteiten voor het verwerven, uitbreiden en consolideren van specifieke woordenschat
 • een dossier “gramática” met de meest relevante thema’s voor een niveau C.

De 10 hoofdstukken hebben de volgende structuur:

 • Página de entrada: met een aantal vragen en uitspraken om voorafgaande kennis omtrent het thema op te frissen en uit te nodigen tot dialoog
 • En portada: een korte voorstelling van de persoon die centraal staat in het interview, het interview zelf en enkele oefeningen om het tekstbegrip na te gaan.
 • Más palabras: een waaier aan activiteiten gericht op het consolideren en uitbreiden van de woordenschat verbonden met het thema: typische collocaties, afleidingen, vaste uitdrukkingen en gezegden, …
 • El mundo de…: een reeks korte teksten en activiteiten omtrent het centrale thema van het hoofdstuk, met het oog op het oefenen van diverse communicatieve structuren.
 • Especial mundo hispano: deze sectie belicht het centrale thema vanuit het perspectief van andere Spaanstalige landen
 • Cierre: specifieke opdrachten die uitnodigen tot mondelinge interactie, en afsluitend een aantal stellingen die moeten verdedigd worden in een debat.

Tags: Spaans leren

Gente Hoy

09/05/2013

Gente Hoy 1Van de wijd verspreide methode Gente verschijnt in juni een geheel herziene editie, Gente hoy. Aan de herziening heeft een team van specialisten en docenten uit de hele wereld meegewerkt. De vormgeving van het handboek is ingrijpend vernieuwd en de leergang is inhoudelijk sterk gewijzigd. Zo bevat Gente hoy meer culturele informatie en meer beeldmateriaal met een cultureel karakter. De sterke communicatieve oriëntatie en de “enfoque por tareas” of de focus op het taakgericht werken bleven behouden.

Het “libro del alumno” bevat 12 overzichtelijke unidades rond een bepaald thema. De rubriek “Entrar en materia” bevat de leerdoelen van de les en een aantal oefeningen ter kennismaking met de stof. Bij elk hoofdstuk is er een inleidend dvd-fragment beschikbaar, dat in vergelijk met de dvd-fragmenten bij Gente korter is en meer toegespitst op de inhoud van de unidades. In de rubriek “En contexto” wordt het thema van de les verder uitgewerkt aan de hand van illustraties en lees- en luisteroefeningen. In “Formas en recursos” komen vervolgens de grammaticale structuren en taalmiddelen aan bod die nodig zijn om de opdracht uit “Tareas”, de volgende rubriek, uit te voeren. “Tareas” bevat daarna de centrale opdracht, met nadruk op de communicatieve vaardigheden. “Mundos en contacto” besteedt tot slot aandacht aan het intercultureel bewustzijn van de cursist aan de hand van teksten uit de krant of literatuur. Achter in het boek zijn een grammaticaoverzicht, een werkwoordenoverzicht en de transcripties van de luisterteksten terug te vinden.

Het “libro de trabajo” biedt gevarieerde oefeningen die de cursisten zelfstandig kunnen maken en bevat daarnaast allerlei voorstellen voor het bekijken van authentiek materiaal op internet.

Op de website is bovendien een onderdeel beschikbaar voor de cursisten met gevarieerde herhalingsoefeningen woordenschat en grammatica. Het onderdeel voor docenten bevat extra materiaal in pdf-formaat en voorstellen voor het gebruik van internet tijdens de lessen, met nadruk op de sociale media.

De “biblioteca USB” is een geactualiseerde editie van “La biblioteca de Gente”, met beeldmateriaal, evaluaties, transcripties, oplossingen, materiaal voor het digibord, het “libro del profesor”, voorstellen voor het werken met muziek, … Op deze usb staan ook de dvd-fragmenten van het handboek, die tevens beschikbaar zijn via het Youtube-kanaal van Difusión en de website van Gente hoy.

Tags: Spaans leren

Editorial Edinumen - Vamos al cine

02/05/2013

Vamos Al CineVamos al cine is een nieuwe, unieke gids voor de leerkracht Spaans om cursisten in contact te brengen met de Spaanstalige cinema en tegelijk de mondelinge vaardigheden te oefenen. Het lesmateriaal in Vamos al cine is geschikt voor klassen Spaans van de niveaus B1 tot en met C2.

Elk van de 12 hoofdstukken in het boek is gewijd aan een Spaanse of Latijns-Amerikaanse film en biedt de leerkracht ondersteunend materiaal over de belangrijkste thema’s en de socio-historische context van de film in kwestie. Daarnaast zijn er telkens een paar activiteiten uitgewerkt die kunnen gebruikt worden voor, tijdens en na het bekijken van de film.

Het boek bevat tevens een overzicht van de belangrijkste nieuwe woordenschat en uitdrukkingen die per film aan bod komen. De films werden geselecteerd op grond van hun actuele en interessante thema’s, vlotte verkrijgbaarheid en diversiteit. Concreet gaat het om de volgende 12 films:

 • Chico y Rita
 • El hijo de la novia
 • El orfanato
 • El secreto de sus ojos
 • Los colores de la montaña
 • Machuca
 • Mar adentro
 • Miss Bala
 • Mujeres al borde de un ataque de nervios
 • También la lluvia
 • Un cuento chino
 • Volver

Per hoofdstuk komen de volgende rubrieken voor: “5 cosas sobre la película”, “Sinopsis”, “Los personajes”, “Fichas culturales”, “¡Qué interesante!”, “El consejo”, “Vocabulario”, “Actividades antes de ver, mientras ver y después de ver cada segmento”.

Tags: Spaans leren

Werkwoorden in vorm Spaans – nieuwe editie

12/03/2013

Werkwoorden In VormVan het populaire naslagwerkje Werkwoorden in vorm verscheen dit jaar een nieuwe editie.

In dit handige naslagwerkje vindt de gebruiker, na een uitgebreide inleiding over werkwoordstijden en –wijzen, de vervoeging van 74 regelmatige en onregelmatige werkwoorden, die dienen als modelvervoegingen.

Op de linkerpagina’s staat steeds de vervoeging van een modelwerkwoord, maar de grote vernieuwing situeert zich op de rechterpagina’s, waar nu per werkwoord voorbeeldzinnen met vertaling, bijzonderheden, andere werkwoorden die het model volgen en leertips terug te vinden zijn.

Bij wijze van voorbeeld de aantekeningen bij het werkwoord “caer”:

“Se me ha caído el bolso.
Mijn tas is gevallen.

Esta semana ha caído nieve sin parar.
Deze week heeft het onophoudelijk gesneeuwd.

caer al suelo – op de grond vallen
cae la noche – de nacht valt
Me cae bien/mal. – Ik vind hem/haar aardig/onaardig.
caerse de sueño – omvallen van de slaap.”

Elk werkwoord wordt visueel ondersteund door een foto.

Tags: Spaans leren, varia

Druk je beter uit in het Spaans met “Spaanse uitdrukkingen en zegswijzen”

30/01/2013

Spaanse uitdrukkingen en zegswijzen – Druk je beter uit in het SpaansIn het Nederlands ben je “kerngezond”, in het Spaans ben je “zo gezond als een appel”: “Estás sano como una manzana”.

Als je goed Spaans wilt spreken en begrijpen, is het handig om ook de typische Spaanse uitdrukkingen (“expresiones idiomáticas”) en zegswijzen te kennen. Je Spaans wordt op die manier overtuigender én je voorkomt misverstanden.

Het net verschenen Spaanse uitdrukkingen en zegswijzen – Ingedeeld op onderwerp van Prisma Taalbeheersing helpt daarbij. Het bevat ruim 3000 Spaanse uitdrukkingen en zegswijzen met hun vertalingen, gegroepeerd rond 141 alfabetisch gerangschikte thema’s zoals “contact”, “gevoel”, “intelligent”, “lawaai”, “vrolijk”, enz… Per thema zijn er 20 tot 40 voorbeeldzinnen terug te vinden, met de typische uitdrukking cursief gedrukt en de Nederlandse vertaling er meteen onder.

Een paar voorbeelden uit het hoofdstukje “Dronken”:

 • Si tomo tres copitas de vino, no estoy borracho sino un poco piripi. (Als ik drie glazen wijn opheb, ben ik niet dronken maar een beetje aangeschoten.)
 • Cuando mi amiga está entre Pinto y Valdemoro, me da mucha risa. (Als mijn vriendin teut is, moet ik erg lachen.)
 • No sé si está achispado o simplemente alegre. (Ik weet niet of hij lichtelijk aangeschoten is of zomaar vrolijk.)

De Spaanse en Nederlandse trefwoordenregisters achterin vergemakkelijken het zoeken.

 • Spaanse uitdrukkingen en zegswijzen – Druk je beter uit in het Spaans
 • drs. M.M.P. Bouman, A.I. Esquíroz, drs. J. Wessels
 • Prisma, € 16.99

Tags: Spaans leren

Walry en LIBER 2012

26/10/2012

Dit jaar vierde LIBER, de grote Spaanse professionele boekenbeurs, haar 30ste verjaardag. Deze jubileumeditie ging door in Barcelona van woensdag 3 tot en met vrijdag 5 oktober. In het congrescentrum “Fira Barcelona – Recinto Gran Vía” waren 450 uitgevers vertegenwoordigd, en kwamen er 6.000 bezoekers over de vloer. Ook dit jaar was Boekhandel Walry aanwezig op dit evenement om voor u de interessantste aanwinsten voor Spaans in het onderwijs en Spaanstalige literatuur op te volgen.

Cartel Programa1

Naar aanleiding van onze contacten met verschillende uitgeverijen, brengen we u graag nu al een aantal primeurs voor ELE (Español Lengua Extranjera):

Colección Bisagra (Habla con eñe)

Relates De AmorDe reeds eerder op cd uitgebrachte verhalenbundels Relatos de encuentros y desencuentros en Relatos de amor y desamor verschijnen binnenkort in een box, die ook een boekje met de integrale teksten zal bevatten en een aantal aanvullende activiteiten. Ideaal voor gevorderden Spaans (niveaus C1-C2) met interesse voor de hedendaagse Spaanse en Latijns-Amerikaanse literatuur.

Gente hoy 1 (Difusión)

Van de succesvolle methode Gente verschijnt een volledig geactualiseerde, herziene editie. De herziening van het eerste niveau (A1-A2) is gepland voor januari 2013. De methodes Gente joven en Aula internacional zullen eveneens worden vernieuwd.

De tú a tú (Difusión)

Tu A TuIn december 2012 verschijnt deze methode, speciaal gemaakt voor individuele privé-lessen Spaans, waarbij de opdrachten speciaal werden uitgewerkt voor de wisselwerking tussen de leerkracht en 1 cursist. Het boek heeft een flexibele aanpak, waarbij de cursist zelf de aspecten kan bepalen waaraan hij/zij het meest wil werken.

We zagen tevens een paar nieuwe methodes Spaans voor anderstaligen, die u bij Walry kan komen inkijken:

ELE Actual (Ediciones SM)

Ele ActualRecent vernieuwde methode Spaans (opvolger van Nuevo Ele), reeds beschikbaar voor niveau A1 en niveau A2, in overeenstemming met het Marco común europeo de referencia. De teksten, inhouden en didactische wenken werden met zorg geactualiseerd, rekening houdende met suggesties van leerkrachten Spaans over de hele wereld.

Hablamos español (Everest)

Hablamos EspanolEen volledige methode Spaans, beschikbaar tot en met het niveau C voor gevorderden, uitgewerkt door 4 Spaanse universiteiten (Burgos, León, Salamanca en Valladolid) volgens het leerplan van het Instituto Cervantes. Het “libro del alumno” bevat 15 hoofdstukken , die telkens uit 4 delen bestaan: Aprendemos a comunicarnos, Aprendemos gramática, Aprendemos palabras en Aprendemos cultura. In elk deel ligt de focus op de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden. De grammatica wordt telkens in een praktische context aangeleerd, met een communicatieve en tegelijk systematische aanpak. Ook de woordenschat wordt steeds aangebracht aan de hand van verschillende situaties uit het dagdagelijkse leven. In totaal zijn er 4 boeken: Nivel A (A1+A2), Nivel B1, Nivel B2 en Nivel C (C1+C2). Voor elk niveau bestaan er telkens ook een “libro de ejercicios” en een “libro del profesor”.

Tags: Spaans leren

Todas las voces A1-A2

30/09/2012

Todas Las Voces A1 A2Van het mooie lees- en handboek “Todas las voces” (voor niveau B1) werd nu ook een versie gemaakt, geschikt voor het eerste en tweede jaar van het volwassenenonderwijs Spaans (niveaus A1-A2).

De formule is identiek: in twaalf thematische, rijkelijk geïllustreerde hoofdstukken worden verschillende aspecten van de Spaanstalige cultuur toegelicht, zoals geschiedenis, geografie, taal, onderwijs, literatuur, kunst, film, gastronomie en feesten. Bij elk hoofdstuk horen verschillende activiteiten, vaak met verwijzingen naar het internet, die erop gericht zijn om de communicatieve vaardigheden van de cursist te oefenen. De audio-cd met de luisteroefeningen en een dvd met filmpjes waar enkele activiteiten aan verbonden zijn, zitten bij het boek.

 • Todas las voces A1-A2
 • Difusión, 21 euro

Tags: Spaans leren

Más novedades ELE

06/09/2012

¡Dale a la gramática! B1

DaleDale a la gramática bestaat uit een groot aantal oefeningen (230 in totaal), die bijzondere aandacht besteden aan de meest problematische grammaticale aspecten van niveau B1. Een aantal voorbeelden van de items die aan bod komen: pronombres COD+COI, perífrasis verbales (“soler”, “volver a”, “dejar de”, “ponerse a”, …), el imperativo negativo, el subjuntivo presente, los tiempos del pasado, …

Elk hoofdstuk bestaat uit 6 à 10 pagina’s met driloefeningen, telkens ingeleid door een voorbeeldzin. Aan het einde van elk hoofdstuk wordt het thema herhaald met een “ejercicio de repaso”, die een geschreven tekst bevat. Deze tekst kan beluisterd worden op de cd die het boek vergezelt. Alle oplossingen zijn eveneens in het boek terug te vinden, waardoor het ook geschikt is voor zelfstudie.

España, ayer y hoy

Es Ayer HoyEspaña, ayer y hoy (apuntes de lengua y civilización españolas - con actividades interactivas y juegos proyectables) is een gloednieuw, interactief pakket (boek + cd-rom) gewijd aan uiteenlopende aspecten van de hedendaagse Spaanse cultuur, zoals architectuur, schilderkunst, gastronomie, cinema, literatuur en theater. Het materiaal is geschikt vanaf niveau B1.

Het eerste deel van het boek, “600 preguntas para conocer España”, bestaat uit 600 multiple-choice vragen omtrent geschiedenis, literatuur, geografie, kunst, gewoontes, sport en hedendaags taalgebruik van Spanje. Bij elke vraag zijn er op de bijhorende cd-rom notities terug te vinden met uitleg omtrent het juiste antwoord. Op de cd-rom zijn bovendien niet alleen interactieve vragenrondes maar ook verschillende spelborden en –formules uitgewerkt om met deze vragen op ludieke wijze aan de slag te gaan.

Het tweede deel, “Ayer y hoy” is een kort traject doorheen de Spaanse geschiedenis en cultuur. Dit deel bestaat uit twee secties: “Leemos cultura” (teksten over aspecten van de Spaanse geschiedenis en cultuur met vraagjes) en “Ráfagas” (beknopte culturele informatie, ingedeeld per tijdvak). Rond deze “Ráfagas” zijn op de bijhorende cd-rom meerdere interactieve vragenrondes uitgewerkt.

Het derde deel, “Actividades de cultura española” bestaat uit diverse combinatie- en invuloefeningen omtrent architectuur, schilderkunst, gastronomie, cinema, literatuur en theater, die een actueel beeld van de Spaanse cultuur weergeven. Ook rond deze oefeningen zijn er op de cd-rom interactieve tests beschikbaar.

Tags: Spaans leren

Novedades ELE

27/08/2012

Uitbreiding van de reeks “Cronómetro”

El Cronometro De reeks Cronómetro bestaat uit zorgvuldig samengesteld evaluatiemateriaal in verschillende niveaus, ideaal ter voorbereiding van een examen om een DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) te behalen. Tegelijkertijd zijn vele opdrachten ook geschikt voor docenten als toetsmateriaal en voor cursisten als zelfevaluatie.

Het boek bevat 4 modelexamens, inclusief de oplossingen. Bij elk modelexamen zijn er extra oefeningen beschikbaar om verder te kunnen oefenen. Met het onderdeel “Prueba oral” vindt de student goede richtlijnen en instructies om zich op een mondeling examen voor te bereiden. Daarnaast bevat het boek ook speciale opdrachten om te trainen op de moeilijkste aspecten van testen en strategieën te ontwikkelen om met meer succes te slagen. Deze activiteiten bevatten een rechtstreekse verwijzing naar de echte examens van het Instituto Cervantes.

Na een vernieuwde editie van de niveaus A1, A2 en B1 is nu ook El Cronómetro C1 beschikbaar.

Visuele woordenschat voor niveau A2 in El Bloc 2

El Bloc 2 El Bloc 2, opvolger van El Bloc, is een map met aantrekkelijk ontworpen visueel materiaal om basiswoordenschat te verwerven. Het materiaal van El Bloc 2 is afgestemd op het niveau A2 van het Europees referentiekader en biedt meer dan 850 woorden aan. De map bevat 42 thematische A4-fiches met kleurrijke, suggestieve illustraties. Naast deze fiches bevat het pakket een glossarium van de woorden die op de prenten voorkomen en activiteiten bij elk thema (inclusief de oplossingen). Bovendien zit er bij El Bloc 2 een interactieve CD-rom met het gedigitaliseerde materiaal, ideaal voor projectie, en specifieke teken- en werkgereedschappen ontworpen voor gebruik met digitale borden.

Tags: Spaans leren

Marca España / Marca América Latina: nieuwe titels!

24/08/2012

De thematische boekjes uit de reeksen Marca España en Marca América Latina schetsen een actueel beeld van de Spaanssprekende landen en belichten diverse facetten van de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur. De teksten zijn geschreven in een toegankelijke taal, geschikt voor de niveaus A2-B1.. Elk boekje bevat meerdere full-colour afbeeldingen, een meertalig glossarium, een cd met de volledige tekst én een videofragment van een 10-tal minuten. Achterin het boekje worden een paar activiteiten bij de teksten voorgesteld. Ideaal voor een spreekbeurt of thematische lessen!

Marca

In de reeks Marca España verscheen nu het boekje Los jóvenes españoles. De grote sociale, politieke en economische veranderingen die Spanje doormaakt, hebben een invloed op het leven, de visie en de toekomstplannen van Spaanse jongeren. Los jóvenes españoles vertelt hoe de Spaanse jongeren toch tot de meest gelukkige jongeren ter wereld behoren, en gaat in op hun relaties, interesses en technologische bedrevenheid. Tot slot besteedt het boekje ook aandacht aan de reactie van deze generatie op de economische crisis, en beschrijft het een aantal succesverhalen van Spaanse jongeren.

In de reeks “Marca América Latina” verschenen recent de titels Tango, Los jóvenes argentinos en La cocina mexicana. In Tango wordt het fenomeen “tango” toegelicht als een volwaardige stadscultuur, die niet alleen een muziek- en dansstijl vertegenwoordigt, maar ook een taal (“lunfardo”) en filosofie. Naast de geschiedenis van de tango, komen ook de belangrijkste artiesten, de liedjesteksten en de dansuitrusting aan bod.

In Los jóvenes argentinos wordt de invloed van de recente Argentijnse geschiedenis op het leven van Argentijnse jongeren onderzocht. De jongeren in Argentinië blijken nieuwsgierig, ondernemend, en grote liefhebbers van technologie, muziek en sport.

Cocina mexicana is een reis door de geschiedenis van de Mexicaanse keuken, met aandacht voor haar mysterieuze en legendarische elementen. Het boekje is tevens een rondreis doorheen 6 Mexicaanse staten (Guerrero, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Puebla en Yucatán) en hun typische specialiteiten.

 • Los jóvenes españoles, Noemí Cámara
 • Tango, Pablo M. Migliozzi
 • Los jóvenes argentinos, Cecilia Bembibre
 • Cocina mexicana, Miryam Audiffred
 • Difusión, € 10.90

Tags: Spaans leren, varia

terug naar boven ^