Zwijnaardsesteenweg 69000 Gent – T 09 222 91 67 – F 09 221 03 56 – boekhandel@walry.be

AMSAB - ISG • Uitgeverij Polis • Masereelfonds • Boekhandel Walry

We hebben het genoegen u uit te nodigen op de presentatie van de biografie

HENDRIK DE MAN
Een man met een plan

JAN WILLEM STUTJE

Stutje Man

Hendrik de Man (1885-1953) was een van de meest invloedrijke Europese politici van zijn generatie. In de voorgestelde biografie slaagt Jan Willem Stutje erin deze fascinerende figuur in al zijn tegenstrijdigheden zichtbaar te maken. Met veel aandacht voor de historische context schetst Stutje in zijn boek de levensloop van een geniale en ongenaakbare denker die eindigde in verguizing en vergetelheid. Jan Willem Stutje is historicus. Hij is verbonden aan de Universiteit Gent en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Eerder schreef hij onder andere over Paul de Groot, Ernest Mandel en Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

Inleiding door Harold Polis, uitgever.

Panelgesprek met historicus en oud-gouverneur Herman Balthazar, historicus Vincent Scheltiens (UAntwerpen) en auteur Jan Willem Stutje.
Het gesprek wordt geleid door Marc Reynebeau (De Standaard)

We hopen u te mogen verwelkomen op
vrijdag 30 november 2018 om 20uur in
AMSAB - ISG
Bagattenstraat 174, 9000 Gent

De toegang is gratis maar inschrijven is verplicht. Het aantal plaatsen in beperkt. Stuur een mailtje naar evenementen@amsab.be.

terug naar boven ^

Het Humanistisch Verbond • Geuzenhuis • De Bijloke & Kask • Boekhandel Walry • Knack

Een filosofisch festival dat jaarlijks toonaangevende denkers uit binnen- en buitenland samenbrengt rond vragen die ertoe doen. Een avond vol hersenkrakend plezier.

NACHT VAN DE VRIJDENKER

NVDVpromobeeld

Gerenommeerde filosofen, wetenschappers en opiniemakers gaan in op de belangrijkste persoonlijke, maatschappelijke, filosofische en wetenschappelijke uitdagingen van onze tijd. Onze sprekers laten hun heldere denkkracht op u los in lezingen, panelgesprekken en discussies.

De Nacht brengt een wervelwind aan inzichten en ideeën die je geest stimuleren, nieuwe perspectieven openen en verdieping bieden op het scherpst van de snee. Ontregelend en ontwarrend. 

 

STEVEN PINKER

Pinker Steven
foto© Max S Gerber

Absolute headliner dit jaar is de Canadees-Amerikaanse taalkundige en psycholoog Steven Pinker (Montréal, 1954). Hij hoort zonder twijfel bij de meest invloedrijke intellectuelen van deze tijd. Pinker is hoogleraar psychologie aan de universiteit van Harvard en de auteur van een reeks populaire wetenschappelijke boeken, voornamelijk over taal, cognitie en het menselijk brein, zoals The Language Instinct (1994, Het taalinstinct. Het taalscheppend vermogen van de mens.), How the Mind Works (1997, Hoe de menselijke geest werkt.), The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature (2007, De stof van het denken. Taal als venster op de menselijke natuur.), The better Angels of our Nature: Why Violence Has Declined (2011, Ons betere ik. Waarom de mens steeds minder geweld gebruikt.) en Enlightenment Now. The Case for Reason, Science, Humanism and Progress (2018, Verlichting nu. Een pleidooi voor rede, wetenschap, humanisme en vooruitgang.). In dit nieuwe boek pleit Pinker voor een herwaardering van wat de Verlichting ons heeft gebracht.

Verlichting Nu

Aan de hand van harde cijfers en statistieken toont Pinker aan dat doemdenkers ongelijk hebben. De wereld is vrijer, schoner en vreedzamer dan ooit tevoren. En dat is niet alleen zo in het rijke Westen, maar overal ter wereld. De oorzaak? Het vertrouwen in wetenschap en redelijk denken dat sinds de Verlichting steeds wijder is verspreid. Die Verlichting staat echter onder druk. Er is scepsis jegens de wetenschap, en demagogen proberen het vertrouwen in redelijk denken te ondermijnen. Pinker verdedigt de Verlichting met verve. Zijn pleidooi is meeslepend en overtuigend. Op de Nacht van de Vrijdenker presenteert Steven Pinker de belangrijkste inzichten uit z’n boek en gaat daarna in gesprek met filosoof Johan Braeckman.

PHILIPP BLOM

Phillip Blom
foto© Peter Hassiepen

De historicus, filosoof en auteur Philipp Blom werd bekend met zijn boek Het verdorven genootschap, een geweldig werk over het ontstaan van het moderne denken dankzij de ideeën van Hume, Diderot en Rousseau. Volgens Blom zijn die prachtige ideeën uit de zeventiende eeuw echter omgeslagen in egocentrisme en opportunisme, met als gevolg dat we nu in een situatie verzeild zijn geraakt waar alles op het spel staat. In zijn boek Wat op het spel staat vraagt Blom zich luidop af of we ons nog zullen kunnen redden, of we blind op een muur zullen knallen. Philipp Blom gaat hierover in debat met vooruitgangsoptimist Maarten Boudry. Behalve non-fictieauteur is Philipp Blom ook romancier. Recent verscheen zijn eerste roman, Bij storm aan zee, een intiem portret van een familie die worstelt met eenzaamheid en verdriet.

EN VERDER

In totaal staan er meer dan 30 toonaangevende denkers uit binnen- en buitenland op het programma, met onder meer: Alicja Gescinska, Julian Baggini, Susan Blackmore, Paul Cliteur, Ignaas Devisch, Peter-Paul Verbeek, René Ten Bos, Katleen Gabriels, Jean Paul Van Bendegem, Floris van den Berg, Raymond Tallis, Montasser AlDe’emeh en vele anderen.

De Nacht van de Vrijdenker, dat zijn vier zalen met interessante sprekers. Bereid je voor op een bomvol programma dat niemand onberoerd zal laten. Bestel tijdig uw tickets.

Van harte welkom op
zaterdag 10 november 2018 om 19u.
DE BIJLOKE & KASK
GENT

PRAKTISCH

Alle info en tickets: www.nachtvandevrijdenker.be

Facebook: www.facebook.com/nachtvandevrijdenker

terug naar boven ^

Boekhandel Walry ●

De Buren Van De Abdij

Nieuwe historische uitgave over Gent

De vrienden-historici van de Buren van de Abdij hebben een nieuw project afgerond. Na De Buren van de Abdij en De Buren van de Abdij - 800 jaar arm en rijk in de Machariuswijk en Het slachthuis verteld/t verschijnt nu een vierde boek over de Machariuswijk. Met deze nieuwe uitgave willen de Buren van de Abdij de bijna vergeten geschiedenis van Het Spaans Kasteel of Spanjaardenkasteel in Gent weer onder de aandacht brengen.

HET SPAANS KASTEEL GENT
VAN DWANGBURCHT TOT WOONWIJK

Spaans Kasteel Cover

Het Spaans Kasteel is onlosmakelijk verbonden met de Gentse geschiedenis. Deze reusachtige vesting werd in 1540 in opdracht van Keizer Karel gebouwd op de plaats van de vroegere Sint-Baafsabdij, in de eerste plaats om de opstandige Gentenaars in bedwang te houden. De gebastioneerde versterking is in zijn bestaan zowel door Spaanse, Oostenrijkse, Brits-Hollandse als Frans legers gebruikt. In 1781 besliste Jozef II om Gent niet langer als versterkte stad te erkennen en werd er begonnen met de ontmanteling van het Spaans Kasteel. Het duurde meer dan honderd jaar vooraleer de laatste restanten ervan verdwenen waren.

Om het Spaans Kasteel toch zichtbaar te maken heeft Dirk Van Wittenberghe gewerkt aan een 3D-model. Zo kan de lezer zich een beeld vormen van hoe het Spaans Kasteel er vroeger moet hebben uitgezien en ook nu nog enigszins te herkennen is in de structuur en het stratenplan van de Machariuswijk.

In de nieuwe uitgave wordt ook aandacht besteed aan de meer subtiele sporen die nog verwijzen naar de tijd van het Kasteel. Ook de stroppendragers en zij die keizer Karel V herdenken kunnen niet voorbij aan zijn dwangburcht.

Met bijdragen van onder andere Griet Maréchal, Marie Christine Laleman, Gunter Stoops, Maarten Berkers, Luc Devriese, Bart D’hondt en John Vandaele. Redacteur-samensteller Fabien Audooren noemt dit boek het meest uitdagende project van de Buren van de Abdij. Het leverde een indrukwekkend, veelzijdig boek op, met veel eruditie geschreven en prachtig vormgegeven door Johnny Bekaert.

Het Spaans Kasteel
gebonden, 19,5 x 27,5 cm, 270 bladzijden
ISBN 978 90 814 1463 0
€ 25 (Te koop in Boekhandel Walry)

Stroppendragers

Musket

24c

30c

terug naar boven ^