Zwijnaardsesteenweg 69000 Gent – T 09 222 91 67 – F 09 221 03 56 – boekhandel@walry.be

nieuw(s)

handboeken

het Europees Referentiekader (ER)

extra studiemateriaal


Zoek in de boekenlijst

Het Europees Referentiekader (ER)

Marco Común Europeo de Referencia (MCER)

Bij de beschrijving van de handboeken wordt er door ons geregeld verwezen naar het Europees Referentiekader. Dat is een instrument dat onder toezicht van de Raad van Europa door deskundigen werd ontwikkeld, waarmee het talenonderwijs op Europese schaal op elkaar kan worden afgestemd.

Het referentiekader is op grote schaal verspreid in Europa. Binnen de Europese Unie wordt het gehanteerd bij vergelijking van taalkwalificaties, zoals bij personeelswerving. Er werd een schaal met 6 niveaus (van A1 tot en met C2) vastgesteld voor de vaardigheden lezen; luisteren; mondelinge interactie (of ‘gesprekken voeren’); mondelinge productie (of ‘spreken’); schrijven.

De zes niveaus worden gegroepeerd in drie groepen volgens de functionele mogelijkheden van de beheerste vaardigheid: A1-A2 (basisgebruiker); B1-B2 (zelfstandig gebruiker); C1-C2 (vaardig gebruiker). Deze niveaus komen in theorie overeen met zes studiejaren Spaans in het volwassenenonderwijs. Steeds vaker worden handboeken beschreven of aangepast volgens de eisen van dit Europees Referentiekader.

We hebben hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden in onze inventaris.