Zwijnaardsesteenweg 69000 Gent – T 09 222 91 67 – F 09 221 03 56 – boekhandel@walry.be

nieuw(s)

handboeken

het Europees Referentiekader (ER)

extra studiemateriaal


Zoek in de boekenlijst

Basisgrammatica Spaans

Coutinho

Met dit tekstboek, dat een systematisch overzicht biedt van de vormleer en zinsleer, bouwt de cursist een goede basiskennis op van de grammatica van de Spaanse taal. Na de bestudering van dit boek beschikt men over genoeg grammaticale kennis om deel te nemen aan een gesprek, een eenvoudig betoog te schrijven en de essentie van Spaanstalige teksten te begrijpen. Met het bijbehorende oefeningenboek en het antwoordenboek kan de opgedane kennis meteen toegepast en getoetst worden.

Boekhandel Walry - Basisgrammatica Spaans
« terug naar de vorige pagina.